Teknik Pengurusan Rekod Dan Fail Pejabat Yang Efektif
29-30 Nov, 2011
MELIA HOTEL - ALHAMBRA III & IV (LEVEL M1)
This Event is closed. Please visit home page for other upcoming events www.ipa.com.my.
This Event is closed. Please visit home page for other upcoming events www.ipa.com.my.
Day 1 - [29 Nov, 2011 - Tuesday]
09:00
PRAKTIS DAN AMALAN DALAM PENGURUSAN REKOD
- Pengurusan rekod sebagai salah satu teknik dalam pengurusan
- Istilah-istilah dan penggunaannya
- Ciri-ciri rekod dan fail
- Peringkat-peringkat dalam pengurusan rekod
- Konsep dan kitaran hidup rekod
- Faedah program pengurusan rekod / kegunaan rekod
- Aplikasi 5 S dalam pengurusan rekod dan fail
- Pengurusan Rekod Penting
- Perbezaan rekod konvensyenal / rekod elektronik
10:45
OPERASI FAIL
- Kaedah pengendalian surat-menyurat dan fail
- Penentuan tajuk dan nombor / pengelasan
- Kaedah Pengindeksan
- Rekabentuk fail yang praktikal
- Kaedah membuka fail baru
- Kaedah menutup fail/syarat menutup fail
- Penggunaan dan fungsi kertas minit
- Mengandungkan lampiran dan penomborannya
- Pengesanan / pengawalan pergerakan rekod
- Penyimpanan dan pengesanan
11:45
PERINGKAT AKHIR PENGURUSAN REKOD/PELUPUSAN REKOD TIDAK AKTIF
- Aktiviti di peringkat akhir rekod
- Beberapa nilai rekod
- Bagaimana menentukan kaedah Pemisahan / Pelupusan Rekod
- Aktiviti-aktiviti di peringkat Pemisahan / Pelupusan Rekod / Penilaian
- Senarai Pelupusan Rekod/Jadual Pelupusan Rekod
- Faedah selepas Pemisahan / Pelupusan Rekod
- Bagaimana mengarkibkan rekod tidak aktif (Archiving)
13:00
Waktu Makan Tengah Hari & Zohor
14:00
PERBINCANGAN & LATIHAN AMALI (SESI 1)
- Pengelasan Perkara
- Perbincangan dan Menyediakan Pelan/ Sistem Pengkelasan
- Persembahan Hasil Kerja Berkumpulan
15:45
PERBINCANGAN & LATIHAN AMALI (SESI 2)

- Teknik Pembukaan Fail Baru
~ Penggunaan Sistem Pengkelasan
~ Pemberian Nombor
~ Pemberian Tajuk
- Menyediakan Kertas Minit
- Kandungan, Lampiran dan Folio

 

KAEDAH PENUTUPAN FAIL (KERJA BERKUMPULAN)
- Teknik Penutupan Fail
~ Prosedur-prosedur Penutupan Fail
~ Pembukaan Fail
~ Penyimpanan Fail

17:00
Tamat Hari Pertama
Day 2 - [30 Nov, 2011 - Wednesday]
09:00
CIRI-CIRI TEMPAT MENYIMPAN KESELAMATAN REKOD YANG BAIK
- Kesesuaian / lokasi tempat simpanan rekod
- Keperluan dan keselamatan rekod
- Pencegahan dari kebakaran
- Kawalan suhu dan kelembapan
- Kawalan dari makhluk perosak
- Penggunaan peralatan yang sesuai
10:45
PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN REKOD
- Akta dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan
- Arahan-arahan umum
- Kesedaran umum mengenai peraturan pengurusan rekod
13:00
Waktu Makan Tengah Hari & Zohor
14:00
LATIHAN AMALI (SESI 3)
- Penilaian Rekod
- Penyediaan Senarai Pelupusan Rekod
- Inventori Rekod
15:45
LATIHAN AMALI (SESI 4)
- Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod
- Persembahan Hasil Kerja Secara Berkumpulan / Individu
17:00
Kursus Tamat
Hotel Information

Click For Hotel Location

MELIA HOTEL
172 Jalan Imbi
Kuala Lumpur
- 55100
Phone :603 2715 1000     Fax :603 2716 1138
© 2014 Copyright IPA Training Sdn Bhd. All rights reserved