(MC) Akta Kerja 1955, Akta KWSP 1991, Akta PERKESO 1969 & Sistem Insurans Pekerjaan 2018

20-21 May, 2024, Seri Pacific Hotel

IPA Training is Registered with

Learn from the Best

DR. S. SELVANATHAN mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Perhubungan Perindustrian sambil menjadi Pengurus Besar (Jabatan Sumber Manusia) untuk sebuah syarikat antarabangsa.

 

Beliau pernah menjadi ahli panel bagi Mahkamah Industri selama 3 penggal. Beliau juga mengendalikan pelbagai kes perselisihan. Pengalaman beliau merangkumi bidang industri dan juga kes-kes berhubung dengan Mahkamah Buruh.

 

Berdasarkan pengalaman yang luas ini, beliau kerap dipanggil sebagai Jururunding. Pelanggan beliau terdiri daripada pelbagai organisasi antarabangsa seperti mereka yang terlibat dalam sektor elektronik, pengeluaran, pembinaan, perhotelan, perbankan, keselamatan, sumber manusia dan industri perkhidmatan.

 

Beliau juga adalah pensyarah sumber manusia untuk Universiti Newscastle dan Midwest Missouri University, US.

 

Beliau pernah menjadi Pengerusi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dan ahli jawatankuasa bagi Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (cawangan Melaka) selama 10 tahun.

 

Dr. Selvanathan memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perundangan serta berkelulusan PhD dalam HRM (USA).

Venue Details

Seri Pacific Hotel
Jalan Putra, Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur,
Phone : 03 4042 5555

https://www.seripacifichotel.com/

Contact us

Juliany,
03 2283 6109
juliany@ipa.com.my

Phoebe,
03 2283 6100
phoebe@ipa.com.my 

FOR CUSTOMISED IN-HOUSE TRAINING
Jane,
03 2283 6101
Jane@ipa.com.my

ADDRESS 
A-28-5, 28th Floor, Menara UOA Bangsar, 
No.5, Jalan Bangsar Utama 1, 
59000 Kuala Lumpur
www.ipa.com.my

KANDUNGAN KURSUS
 • Akta Kerja 1955
 • Bayaran Upah
 • Notis Pemberhentian
 • Perlindungan Untuk Wanita
 • KWSP: Umum
 • KWSP: Pencaruman
 • KWSP: Manfaat
 • Hukuman Dibawah Akta Kwsp
 • Kes Mahkamah
 • PERKESO
 • Kes Mahkamah
 • Sistem Insurans Pekerjaan 2018 (SIP)
PENGENALAN

Apakah Objektif Undang-Undang Ini?

 

Akta Kerja 1955 telah menetapkan tanggungjawab majikan dalam menyediakan faedah-faedah tertentu kepada para pekerja.

Arahan Gaji Minima telah menetapkan Kadar Gaji Minima terbaharu yang harus dibayar.

 

Semakan akan dilakukan setiap 2 tahun.

 

Akta Umur Persaraan Minima 2013 telah menetapkan had umur persaraan minima.

 

Pekerja Separuh Masa layak mendapat faedah-faedah tertentu dibawah peraturan-peraturan Pekerja Separuh Masa.

 

Akta KWSP 1991 adalah skim persaraan untuk pekerja.

 

Akta PERKESO 1969 adalah satu Skim Insuran untuk pekerja rakyat Malaysia sekiranya berlaku kecederaan atau hilang upaya semasa bertugas.

 

Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) adalah satu skim insurans untuk semua pekerja yang diberhentikan (retrenchment).

MENGAPA ANDA PERLU MENGHADIRI KURSUS INI?
Ini adalah undang-undang asas yang perlu diketahui oleh majikan dan pihak pengurusan untuk pengurusan pekerja yang efektif.
SETELAH MENGHADIRI KURSUS INI PARA PESERTA AKAN DAPAT…
 1. Mengenalpasti siapa yang patut dilindungi di bawah Akta Kerja 1955; Akta KWSP 1991; Akta PERKESO 1969 & Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) 2018.
 2. Mentadbir semua faedah-faedah Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Umum & Cuti Rehat.
 3. Membuat pengiraan Gaji untuk kerja lebih masa pada hari kerja biasa, hari Cuti Rehat & Cuti Umum.
 4. Membuat pengiraan faedah-faedah Pemberhentian.
 5. Membuat caruman dengan cara yang betul di dalam KWSP, PERKESO & SIP.
 6. Membuat tuntutan untuk faedah-faedah dibawah KWSP, PERKESO & SIP.
 7. Membuat pengiraan pembayaran untuk Kerja Lebih Masa, Hari Rehat dan Cuti Umum untuk pekerja separuh masa.
 8. Mengenal pasti apakah kadar gaji minimum yang patut dibayar dibawah arahan gaji minima yang terbaharu.
 
HARI PERTAMA
9:00 AKTA KERJA 1955
 • Definisi
 • Kontrak Perkhidmatan
 • Pekerja Dibawah Undang-Undang
 • Definisi Upah
 • Kadar Gaji Biasa (ORP), dsb.
 • Bayaran Yang Bukan Upah Dibawah Undang- Undang
 • Upah Disambung?
 • Tafsiran Mahkamah Tentang Upah
  BAYARAN UPAH
 • Apabila Berhenti Kerja / Dibuang Kerja
 • Potongan Daripada Upah
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 NOTIS PEMBERHENTIAN
 • Salah Laku & Pembuangan
 • Penamatan Kontrak
 • Tidak Hadir Bekerja Lebih Daripada 2 Hari
 • Jam Bekerja Biasa
 • Kerja Lebih Masa
 • Bayaran Untuk Hari Rehat, Cuti Umum
 • Bayaran Untuk Cuti Tanpa Gaji
 • Cuti Sakit, Cuti Tahunan
 • Bayaran Penamatan Dan Pemberhentian Kerja
3:45 PERLINDUNGAN UNTUK WANITA
 • Jam Bekerja Cuti Bersalin
 • Bayaran Untuk Cuti Bersalin
 • Gangguan Seksual Di Tempat Kerja
 • Perintah Gaji Minima 2018
 • Umur Persaraan Minima
5:00 Tamat Hari Pertama
HARI KEDUA
9:00 KWSP: UMUM
 • Pendaftaran Majikan
 • Kontrak Perkhidmatan
 • Kontraktor Bebas Dan Bayaran KWSP
 • Apakah Itu Upah?
 • Definisi Majikan, Pekerja Dan Lain-Lain Istilah
 • Duit KWSP Kepunyaan Siapa?
 • Kesan Kerana Tidak Membayar KWSP (Dipenjarakan)?
10:45 KWSP: PENCARUMAN
 • Siapa Yang Boleh Mencarum?
 • Pencaruman Selepas Bersara
 • Bagaimana Untuk “Part–Timer”
 • Siapakah Yang Ditafsirkan sebagai “Bukan Pekerja” Dibawah KWSP
 • Memilih Untuk Mencarum
 • Pembayaran Lebih
 • Kesan Kerana Gagal Membuat Potongan / Kiriman
  KWSP: MANFAAT
 • Pengeluaran
 • Penamaan
 • Keputusan Mahkamah
  HUKUMAN DIBAWAH AKTA KWSP
 • Kes Mahkamah
1:00 Makan Tengah Hari

2:00 PERKESO
 • Definisi Majikan / Pekerja
 • Tanggungjawab Majikan
 • Kegagalan Mendaftar Dengan PERKESO
 • Faedah-Faedah PERKESO
3:45 KES MAHKAMAH
 • Kemalangan Dalam Perjalanan
 • Adakah Kesemua Kemalangan Dalam Perjalanan Dilindungi Oleh PERKESO?
 • Perlukah Majikan Membayar Pekerja Semasa Hilang Upaya Sementara
 • Cara Membuat Tuntutan
  SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2018 (SIP)
 • Apakah Itu SIP?
 • Maklumat SIP
 • Faedah-Faedah Skim Ini
5:00 Kursus Tamat
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • Majikan
 • Pengurus / Eksekutif Sumber Manusia
 • Pengurus / Eksekutif Pengurusan Gaji
 • Pengurus / Eksekutif Pampasan & Faedah
 • Ketua-Ketua Jabatan
 • Ketua Bahagian & Pengurus/Eksekutif Operasi
METODOLOGI
 • Ceramah Interaktif
 • Perbincangan
 • Rujukan Kes-Kes Mahkamah